<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nyt om Hjerteforeningen Furesø

Efter sommerferien 2017 står Hjerteforeningen Furesø på egne ben

Vil du være med?

Hidtil har Hjerteforeningerne i Ballerup og Furesø haft en fælles bestyrelse. Furesø har haft 2 og Ballerup 4 bestyrelsesmedlemmer. Hen over sommeren er det blevet sådan, at hver kommune skal have sin egen bestyrelse.

Furesøs to repræsentanter fortsætter det frivillige arbejde:
Lene Christensen har været bestyrelsesmedlem og aktivitets-frivillig i mere end 5 år.
Susanne Ohm Eriksen blev valgt på generalforsamlingen i februar 2017 og ved bestyrelsens konstituerende møde valgt som næstformand.

I følge Hjerteforeningens vedtægter – består en gyldig bestyrelse af 5 – 7 valgte medlemmer. Det kan man ikke sige, vi to opfylder, så vi er nu begge frivillige i Hjerteforeningen Furesø. Selvom vi kun er to, har vi gang i en del aktiviteter resten af 2017.

Kig indenfor i kalenderen http://furesoe.hjerteforeningen.dk/

Vi har brug for hjælp fra jer medlemmer, jeres pårørende eller venner

To mennesker alene kan ikke gøre det hele. Vi har brug for jeres hjælp til forskellige opgaver i få eller flere timer til:

*at give en hjælpende hånd med noget praktisk – fast eller enkelte gange
*at stå for en aktivitet
*at hjælpe med til, at Hjerteforeningen Furesø kommer godt fra start og får valgt en fuldtallig bestyrelse ved generalforsamlingen i marts 2018
*at være en del af den nye valgte bestyrelse – har du lyst til at stille op?
*at få ideer til aktiviteter, som vi ikke selv har tænkt på
*at hjælpe med ved landsindsamlingen 22. april 2018– enten som indsamler eller til andre opgaver

Så kontakt os her http://furesoe.hjerteforeningen.dk/kontakt/

Formålene med Hjerteforeningen Furesøs frivillige arbejde

Det foregår i eget regi, men også gerne i samarbejde med andre lokalforeninger i Furesø eller nabo-kommuner:

*at støtte og synliggøre Hjerteforeningens arbejde lokalt
*at gennemføre aktiviteter, som forebygger hjerte-kar-sygdomme hos borgerne i Furesø
*at skabe netværk – fx ved at afholde Hjerte-café
*at oplyse om den nyeste viden på området
*at støtte borgere, som allerede er ramt af hjerte- og kredsløbssygdomme
*at medvirke til at landsindsamlingen 2018 gennemføres med godt resultat i Furesø; vi skulle gerne samle flere penge ind end i 2017

Hos os lokalt kan du tale med personer, der selv er hjertepatienter. De kan fortælle om deres erfaringer – menneske til menneske. Konkret og individuel rådgivning om behandling af hjerte-kar-sygdomme må vi henvise til din egen læge, hospital eller til Hjerteforeningens Rådgivningscenter, Vognmagergade 7, København.

Vi er ikke partipolitiske, men vil gerne have en bred kontakt med Furesøs erhvervsliv, politikerne og medarbejdere i Furesø Kommune for at sikre kendskab til og udbredelse af vores aktiviteter til gavn for borgernes sundhed.