<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Furesø holder generalforsamling den 25. januar 2020 kl. 13:00

Hjerteforeningen Furesø holder ordinær generalforsamling i Teatersalen i Kultur og Aktivitetscenteret STIEN, Paltholmterrasserne 1, Farum.

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 13:00 – dørene åbnes kl. 12:30.

OBS der er ikke adgang til STIEN fra Paltholmvej. Grunden er p.t. en stor byggeplads. Kør/gå/cykel derfor fra Frederiksborgvej ind ad indkørslen til Paltholmterrasserne 1. Drej til højre umiddelbart efter og kør ned under den gamle Bybækskole, hvor der er P-pladser. Parker  her under tag og gå til trappen for enden af P-pladsen. Tag trappen op og så er det ligeud, til du kommer til “bagdøren” til Stien.

Foreningen byder på en kop kaffe/te/vand med lidt mundgodt til – så I ikke skal gå brødflove derfra.

kl. 13:00 – 14:00 – Vi indleder med et foredrag af Dr. Odont Palle Holmstrup – professor ved Tandlægehøjskole

”Pas godt på dine tænder, når du er hjertepatient; mundsundhed har større betydning end du tror”

Efter foredraget er der en lille pause til kl. 14:15.

kl. 14:15: Generalforsamling med følgende dagsorden. Valgbar og stemmeberettiget er kun medlemmer af Hjerteforeningen Furesø

1. Velkomst og valg af dirigent.

  • Bestyrelsen forslår frivilligkonsulent Martin Walsøe, Hjerteforeningen.

2. Bestyrelsens beretning og lidt om vores tanker for 2020 v/ formand Susanne Ohm

3. Forelæggelse af regnskab for 2019 v/ kasserer Søren Traberg

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag er modtaget.

5. Valg til bestyrelsen (5 bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter).

  • Susanne Ohm (Værløse), Ulrich Lumholtz (Værløse) og Lene Johansen (Kirke Værløse) er ikke på valg.
  • Søren Traberg (Hareskovby) og Birgit Grøn (Værløse) er på valg – begge er villig til genvalg.
  • Troels Raaddam er på valg – ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • 5 bestyrelsesmedlemmer; udover de 3 – der genopstiller – foreslår bestyrelsen Steen Andersen (Farum)
  • valg af 2 suppleanter

Vi håber på nye kandidater til bestyrelsen, så vi kan blive fuldtallige ( 7 + 2 suppleanter)

6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afslutning holder vi et kortvarigt konstituerende bestyrelsesmøde med fastlæggelse af det første møde i den nye bestyrelse. Så tag kalenderen med.


Vi håber at se rigtig mange medlemmer og at der også er nogle af jer har lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet.

En anden mulighed for at bidrage er, at du melder dig som frivillig for at hjælpe os med at afvikle arrangementer. Jo flere vi er, jo flere aktiviteter kan vi sætte i værk for vore medlemmer. Du skal ikke være medlem af foreningen, for at være frivillig – du er velkommen alligevel. Men selvfølgelig vil vi gerne have dig som medlem – andet ville vist være underligt.

På bestyrelsens vegne
Susanne Ohm
Formand
2. januar 2020

Praktiske oplysninger

Sted
Kultur- & Aktivitetscentret Stien, Teatersalen
Paltholmterrasserne 1, Farum
Kontaktperson
Susanne Ohm
sohm@mail.tele.dk
29478009