<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 16. februar 2016 kl. 19:00
i Jonstruphus, Jonstrupvang 159, 3500 Værløse.

Lokalkomite Furesø og Lokalkomite Ballerup har fælles bestyrelse, og generalforsamlingen er derfor fælles for disse to lokalkomiteer.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Steffen Jørgensen fra hovedkontoret.
 2. Formandens beretning v/ Lokalkomiteformand Jørgen Flodin.
 3. Orientering om regnskab for 2015 v/ Kasserer Knud Christensen.
 4. Indkomne forslag.
  Forslag skal sendes til furesoe.hjerte@gmail.com senest den 02. februar 2016.
 5. Valg af bestyrelse.
  Hele bestyrelsen er på valg og alle modtager genvalg:
  Jørgen Flodin, Jytte Sørensen, Inger Hansen, Lene Christensen, Palle Nilsson, Henrik Mogensen, Knud Christensen, Pernille Stuhr og Steen L. Finsen
 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Formand og Kasserer, og der afholdes ordinært bestyrelsesmøde for den fælles bestyrelse.

Praktiske oplysninger

Sted
Jonstruphus, Jonstrupvang 159, 3500 Værløse