<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 25. januar 2020

Skrevet mandag d. 27. januar 2020

De medlemmerne, der mødte op til generalforsamlingen, fik et rigtigt godt, oplysende, vedkommende og spændende foredrag at høre af dr. odont Palle Holmstrup, professor v. Tandlægehøjskole, der talte om:

”Pas godt på dine tænder, når du er hjertepatient; mundsundhed har større betydning, end du tror”

Foredraget kan kort opsummeres: Forskningen viser, at tandkødsbetændelse (parodontitis) kan give betændelse alle steder i kroppen – også i hjertet og forårsage blodpropper i hjertes kranspulsåre. Spar derfor ikke på de penge, det koster at gå til tandlæge og få renset tænder jævnligt.

14:15: Generalforsamling jf. vedtægterne med følgende dagsorden: Valgbar og stemmeberettiget er kun medlemmer af Hjerteforeningen Furesø

 1. Velkomst v/ formanden og valg af dirigent:
  • Frivilligkonsulent Martin Walsøe, HF – forslået af bestyrelsen – blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning og lidt om 2020:
  • Formand Susanne Ohm orienterede om foreningens aktiviteter i 2019 med tråde til 2020. Blev taget til efterretning – ingen bemærkninger fra salen. Beretningen bliver lagt på hjemmesiden efterfølgende.
 3. Forelæggelse af regnskab for 2019:
  • Kasserer Søren Traberg oplyste om, at regnskabet ikke skal godkendes af generalforsamlingen, da vi ikke er en selvstændig forening, men blot en lille del af Hjerteforeningen. Gennemgik kort regnskabet for 2019. Der var enkelt opklarende spørgsmål fra salen. Regnskabet blev taget til efterretning.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  • Ingen forslag modtaget inden fristen 7.jan.2020
 5. Valg til bestyrelsen (4 bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter):
  • Susanne Ohm (Værløse), Ulrich Lumholtz (Værløse) og Lene Johansen (Kirke Værløse) var ikke på valg i år.
  • Søren Traberg (Hareskovby) og Birgit Grøn (Værløse) var på valg – begge var villige til genvalg og blev valgt med applaus.
  • Troels Raaddam (Værløse) ønskede at udtræde af bestyrelsen. Susanne Ohm takkede for hans indsats. Det blev aftalt, at Troels fortsætter som ad hoc frivillig – Tak for det.
  • Bestyrelsen havde foreslået Steen Andersen (Farum), som kandidat til bestyrelsen – han blev valgt med applaus.
  • Fra salen meldte Erling Brix (Værløse) sig som suppleant – han blev valgt med applaus.
 6.  Eventuelt
  • Ingen egentlige punkter, men Martin Walsøe orienterede om nye tiltag ved den kommende Landsuddeling søndag den 3. maj.
  • Desuden blev der vist, hvordan man kan orientere sig om foreningens aktiviteter på Hjerteforeningens hjemmeside og på Hjerteforeningen Furesø egen hjemmeside:  her

Fra 25. januar 2020 ser Hjerteforeningen Furesøs bestyrelse således ud:

Susanne Ohm (Værløse), Ulrich Lumholtz (Værløse), Søren Traberg (Hareskovby), Lene Johansen (Kirke Værløse), Birgit Grøn (Værløse), Steen Andersen ( Farum) & Erling Brix (Værløse)