<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

HjF Furesø indkalder til generalforsamling lørdag den 25. januar 2020 kl. 13:00

Skrevet torsdag d. 2. januar 2020

Hjerteforeningen Furesø holder ordinær generalforsamling i

Teatersalen i Kultur og Aktivitetscenteret STIEN, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum.

Lørdag den 25. januar 2020 – dørene åbnes kl. 12:30.

OBS man kan ikke køre til STIEN fra Paltholmvej p.t., da omgivelserne er en stor byggeplads. Kør derfor – eller gå/cykel – til første indkørsel ved Paltholmterraserne 1 og drej til højre og umiddelbart derefter drej til højre – uden om lejlighedskomplekset. Vejen fører til parkeringspladsen ved den gamle Bybækskole. Parker bilen her under tag, gå til den korte trappe for enden af P-pladsen. Tag de få trin ad trappen og så er det bare ligeud til du kommer til “bagdøren” til Stien.

Foreningen byder på en kop kaffe/the/vand med lidt spiseligt til – så I ikke skal gå brødflove derfra.

kl. 13:00 – 14:00

 Vi indleder med et foredrag af professor Dr.Odont Palle Holmstrup ved Tandlægehøjskolen

   ”Pas godt på dine tænder, når du er hjertepatient – mundsundhed har større betydning end du tror”

kl. 14:00 – 14:15: lille pause

kl. 14:15 – til vi er færdige: Generalforsamling med følgende dagsorden:                                                                                                  Valgbar og stemmeberettiget er kun medlemmer af Hjerteforeningen Furesø

1. Velkomst og valg af dirigent.

  • Bestyrelsen forslår frivilligkonsulent Martin Walsøe, Hjerteforeningen.

2. Bestyrelsens beretning og lidt om vores tanker for 2020 v/ formand Susanne Ohm

3. Forelæggelse af regnskab for 2019 v/ kasserer Søren Traberg

4. Behandling af indkomne forslag – evt. forslag sendes til furesoe@hjerteforeningen.dk senest 7. februar, att. formand Susanne Ohm

5. Valg til bestyrelsen (4 bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter).

  • Susanne Ohm, Ulrich Lumholtz og Lene Johansen er ikke på valg.
  • Søren Traberg og Birgit Grøn er på valg – er begge villig til genvalg.
  • Troels Raaddam er på valg – ønsker ikke genvalg.
  • valg af 2 suppleanter

Vi håber på nye kandidater til bestyrelsen, så vi kan blive fuldtallige ( 7 + 2 suppleanter)

6. Eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afslutning holder vi et kortvarigt konstituerende bestyrelsesmøde med fastlæggelse af det første møde i den nye bestyrelse. Så tag kalenderen med.


Vi håber at se rigtig mange og at nogle af jer har lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet.

En anden mulighed for at bidrage er, at du melder dig som frivillig og vil hjælpe os med at afvikle arrangementer. Jo flere vi er, jo flere aktiviteter kan vi sætte i værk for vore medlemmer. For at være frivillig, skal du ikke være medlem af foreningen – du er velkommen alligevel. Men selvfølgelig vil vi gerne have dig som medlem – andet ville vist være underligt.

På bestyrelsens vegne
Susanne Ohm
Formand